Je optimale loon als zelfstandige, het uitpluizen waard


> ondertitel komt hier

18/08/2020

Elke zelfstandige wil een mooi inkomen, laat daarom regelmatig bekijken of je je loon kan optimaliseren. Welke mogelijkheden je hebt, hangt onder andere af van de rechtsvorm waaronder je je onderneming opricht: eenmanszaak of vennootschap. We leggen je graag uit wat de verschillen zijn en welke optimalisatiemogelijkheden er bestaan.

Eenmanszaak
Heb je een eenmanszaak? Dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de inkomsten van je zaak en je eigen privé-inkomsten. Je netto-belastbaar inkomen is wat er overblijft als je beroepskosten, sociale bijdragen en (eventueel) VAPZ-bijdragen aftrekt van je bruto-inkomsten. Je keert jezelf dus geen loon uit, alle inkomsten van je onderneming komen in dezelfde pot terecht.

Dit netto-belastbaar inkomen wordt gebruikt voor de berekening van je personenbelasting, samen met eventuele andere inkomsten die je ontvangt (vervangingsinkomen, loon als loontrekkende, huurinkomsten). Op basis van al je inkomsten kom je terecht in een bepaalde belastingschijf. Het belastingtarief dat je zal moeten betalen gaat van 25% (in de laagste inkomensschijf) tot 50% (in de hoogste inkomensschijf).

Hoeveel belastingen je uiteindelijk betaalt, hangt af van veel andere factoren, zoals je gezinssituatie, kinderen ten laste, de gemeente of stad waar je gedomicilieerd bent en het inkomen van een partner (bij huwelijk of wettelijk samenwonen).

Door beroepskosten te maken, kan je het netto-belastbaar inkomen verkleinen. Niet alle kosten zijn wettelijk gezien 100% aftrekbaar. Twijfel je of een aankoop als beroepskost geldt? Neem contact op met een van onze kmo-adviseurs, zij zoeken het graag voor je uit.

Vennootschap
Het loon van een bedrijfsleider van een vennootschap, wordt beschouwd als een vaste maandelijkse kost. Hoeveel dat loon je onderneming kost, hangt af van je brutoloon. Op dat brutoloon betaal je personenbelasting. Het kan daarom (fiscaal) interessant zijn om je brutoloon zo optimaal mogelijk te houden en andere vormen van verloning te onderzoeken.

Vennootschapsbelasting
Om je nettoloon te berekenen, moet je van het brutoloon nog de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing aftrekken. Betaal je die sociale bijdragen zelf, dan vermindert ook je personenbelasting. Betaalt de vennootschap deze bijdragen, kan je die betaling als beroepskosten aftrekken. In dat geval betaal je meer personenbelasting, maar minder vennootschapsbelasting.

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook genieten van een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Alleen kmo-vennootschappen komen in aanmerking. De minimale bezoldigingsvereiste (opmerking: alleen bezoldigingen aan natuurlijke personen) ging van 36.000 euro naar 45.000 euro, tenzij je nog in je eerste 4 boekjaren zit. Wil je de bezoldiging optrekken? Hou er dan wel rekening mee dat ook je sociale bijdragen en personenbelasting mee stijgen.

Fiscaalvriendelijke verloningsalternatieven
Hou je je brutoloon graag zo laag mogelijk? Overweeg fiscaalvriendelijke verloningsalternatieven. We zetten er een paar op een rijtje.

 • Verhuur een deel van je woning aan de vennootschap
  De huur die je betaalt is fiscaal aftrekbaar in hoofde van de vennootschap. Let wel: er zijn voorwaarden verbonden aan de hoogte van de huur.
 • Ken voordelen in natura toe (voordeel alle aard)
  Een bedrijfswagen, laptop of smartphone worden forfaitair geschat, vaak aan een lagere waarde dan wanneer je ze zelf (als natuurlijk persoon) zou kopen. Ook een woning ter beschikkingstellen, elektriciteit of verwarming door de vennootschap laten betalen, levert je vaak een fiscaal voordeel op. 
 • Kies voor maaltijdcheques of een groepsverzekering
  Bedrijfsleiders van een vennootschap kunnen zichzelf maaltijdcheques toekennen, die vrij zijn van sociale lasten en belastingen. Met een groepsverzekering kan je extra pensioen opbouwen, terwijl de premies daarvoor aftrekbaar zijn voor je vennootschap.
 • Betaal kleine onkosten met een forfaitaire onkostenvergoeding
  Met een forfaitaire onkostenvergoeding dek je bijvoorbeeld de aankoop van bureaumateriaal, bijkomende autokosten, professioneel gebruik van je privételefoon of representatiekosten. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden. 
 • Spaar voor later
  Stort vanuit de vennootschap bedragen die je pas op een later moment zal ontvangen. Een individuele pensioenspaarrekening (zoals een VAPZ of IPT) is daar een mooi voorbeeld van. Zulke uitgestelde inkomsten worden minder zwaar belast dan een loon. 
 • Keer dividend uit
  Laat je vennootschap een deel van de jaarlijkse winst uitkeren als dividend. Ook dat wordt in een aantal gevallen minder zwaar belast.

 

Een optimaal loon is niet voor elke zelfstandige hetzelfde. Boek een gesprek met een van onze kmo-adviseurs, zij zoeken graag voor jou uit hoe jij jouw loon kan optimaliseren

Ja, ik boek een gesprek met een kmo-adviseur